Inschrijven als schipper

Ik wil met mijn zeiljacht meevaren naar Goeree Platform op 4/5 juni 2022 en jongeren de kans geven om kennis te maken met het zeezeilen.    Naam van het zeiljacht*


    Alle activiteiten van de Youth Sailing Foundation zijn onderworpen aan het Huishoudelijk Reglement en de daarin opgenomen bepalingen over onder meer aansprakelijkheid. Na inschrijving zul je deze per email ontvangen. Je inschrijving is ook een akkoordverklaring met de in deze documenten neergelegde afspraken.

    search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close