Wat we doen

De Youth Sailing Foundation (YSF) geeft jongeren van 15 – 25 jaar de kans om de zeilsport op zee praktisch te beoefenen. Met schepen van particulieren.

We richten ons tot jongeren die niet tot de klassieke zeilgemeenschap behoren, inclusief jongeren uit minder welstandige gezinnen en ‘nieuwe Nederlanders’.

Door jongeren te verbinden met ervaren zeezeilers wil YSF:

  • bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling;
  • de bekendheid met het zeezeilen onder jongeren bevorderen;
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse zeilcultuur;
  • het belang van schone oceanen en zeeën tastbaar maken.

Lees hierover meer in ons beleidsplan.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close