Wie we zijn

De Youth Sailing Foundation is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, particulieren, fondsen en (gemeentelijke) overheden. De uitvoering van projecten ligt in beginsel bij vrijwilligers.

Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
– Henne Pauli, voorzitter
– Peter de Lange, secretaris
– Johannes Tack, penningmeester
– Carla Auer, communicatie

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Vrijwilligers:
– Dave van den Ende, programmering en planning
– Lodewijk van Baardwijk, media-productie
– Ad Willemen,  contactpersoon schippersgroep

Financiële Verantwoording
Bedrijven dragen (financieel) bij om de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach.

Download hier de Jaarrekening 2020 met Kasstroomoverzicht.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close