Inschrijven als deelnemende jongere

Ik wil meedoen aan de Jongerentocht naar Goeree Platform op 22 augustus 2020!

De kosten van inschrijving voor de Jongerentocht naar het Goeree platform bedragen voor deelnemende jongeren € 15,00 per persoon. Dit bedrag heb ik overgemaakt op bankrekening NL51INGB 0666 3333 27 t.n.v. H. Pauli, penningmeester.


    Alle activiteiten van de Youth Sailing Foundation zijn onderworpen aan het Huishoudelijk Reglement en de daarin opgenomen bepalingen over onder meer aansprakelijkheid. Je inschrijving is ook een akkoordverklaring met de in deze documenten neergelegde afspraken. Deze worden op verzoek toegezonden.

    search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close