Beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft de doelstelling van de Stichting Youth Sailing Foundation en de activiteiten die daarvoor georganiseerd worden.

Het hoofdstuk Financiën beschrijft hoe de activiteiten worden gefinancierd en de middelen worden besteed. 

Download hier het beleidsplan 2017-2020.

De Stichting Youth Sailing Foundation heeft het volgende RSIN/fiscaal nummer: 857775194

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close